KATEKESE     April    - Årstrinn Søndagsskole
Årstrinn: Søndagsskole
Gud er glad i meg


Helgen
Martin av Tours

Tenk deg å vokse opp i Romerriket på 300-tal...
les mer
Advent - År A
1. søndag i advent år A
2. søndag i advent år A
3. søndag i advent år A
4. søndag i advent år A
Josefs drømAdvent - År B
1. søndag i advent år B
2. søndag i advent år B
3. søndag i advent år B
4. søndag i advent år BAdvent - År C
1. søndag i advent år C
2. søndag i advent år C
3. søndag i advent år C
4. søndag i advent år CJul - År A
Juledagsmessen år A
Den hellige familie år A
2. søndag etter jul år A
Herrens dåp år AJul - År B
Juledagsmessen år B
Den hellige familie år B
Herrens dåp år BJul - År C
Juledagsmessen år C
Den hellige familie år C
2. søndag etter jul år C
Herrens åpenbaring år C
Herrens dåp år CFaste - År A
Askeonsdag år A
Hallaluja-begravelse Askeonsdag
1. søndag i fastetiden år A
3. søndag i fastetiden år A
4. søndag i fastetiden år AFaste - År B
Askeonsdag år B
1. søndag i fastetiden år B
2. søndag i fastetiden år B
3. søndag i fastetiden år B
4. søndag i fastetiden år B
5. søndag i fastetiden år B
Vedlegg til fastetiden
Vedlegg til 3. søndag i fastetiden år BFaste - År C
Askeonsdag år C
Halleluja-begravelse
1. søndag i fastetiden år C
2. søndag i fastetiden år C
3. søndag i fastetiden år C
Vedlegg til 1. søndag i fastetiden år C
Vedlegg til 2. søndag i fastetiden år C
Vedlegg til 3. søndag i fastetiden år CPåske - År A
Aftenmessen skjærtorsdag år A
Langfredagsliturgien år A
1. påskedag år A
2. søndag i påsketiden år A
3. søndag i påsketiden år A
4. søndag i påsketiden år A
5. søndag i påsketiden år A
6. søndag i påsketiden år APåske - År B
Aftenmessen skjærtorsdag år B
Langfredagsliturgien år B
1. påskedag år B
2. søndag i påsketiden år B
3. søndag i påsketiden år B
4. søndag i påsketiden år B
5. søndag i påsketiden år B
6. søndag i påsketiden år B
7. søndag i påsketiden år B
Kristi himmelfart år B
Pinsedag år BPåske - År C
Palmesøndag år C
Aftenmessen skjærtorsdag år C
Langfredagsliturgien år C
1. påskedag år C
2. søndag i påsketiden år C
3. søndag i påsketiden år CAlminnelige kirkeår - År A
2. søndag år A
3. søndag år A
4. søndag år A
5. søndag år A
6. søndag år A
7. søndag år A
8. søndag år A
9. søndag år A
14. søndag år A
15. søndag år A
16. søndag år A
17. søndag år A
18. søndag år A
19. søndag år A
20. søndag år A
23. søndag år A
24. søndag år A
25. søndag år A
26. søndag år A
27. søndag år A
28. søndag år A
29. søndag år A
30. søndag år A
31. søndag år A
32. søndag år A
33. søndag år A
Kristi Kongefest år AAlminnelige kirkeår - År B
4. søndag år B
5. søndag år B
6. søndag år B
7. søndag år B
8. søndag år B
9. søndag år B
11. søndag år B
13. søndag år B
14. søndag år B
15. søndag år B
16. søndag år B
17. søndag år B
18. søndag år B
19. søndag år B
20. søndag år B
21. søndag år B
22. søndag år B
23. søndag år B
24. søndag år B
25. søndag år B
26. søndag år B
27. søndag år B
28. søndag år B
29. søndag år B
30. søndag år B
31. søndag år B
32. søndag år B
33. søndag år B
Festen for Den hellige Treenighet år B
Festen for Kristi legeme og blod år B
Johannes Døperens fødsel år B
Olav den hellige år B
Allehelgensdag år B
Allesjelersdag år B
Kristi kongefest år B
Vedlegg til 4. søndag år B
Vedlegg til 11. søndag år B - sennepstre
Vedlegg til 24. søndag år BAlminnelige kirkeår - År C
4. søndag år C
5. søndag år C
10. søndag år C
11. søndag år C
12. søndag år C
13. søndag år C
14. søndag år C
15. søndag år C
16. søndag år C
17. søndag år C
18. søndag år C
19. søndag år C
20. søndag år C
21. søndag år C
22. søndag år C
23. søndag år C
24. søndag år C
25. søndag år C
26. søndag år C
27. søndag år C
28. søndag år C
29. søndag år C
30. søndag år C
31. søndag år C
32. søndag år C
33. søndag år C
Festen for Den hellige Treenighet år C
Festen for Kristi legeme og blod år C
Festen for Kristi legeme og blod år C
Allehelgensdag år C
Allesjelersdag år C
Kristi kongefest år C
Vedlegg til 23. søndag år C
6. søndag år C
17. søndag år C
Introvideo