Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Bli Lys - Katolske bokpakker

Vi arbeidet en hel stund med å få i stand en katolsk bokklubb, men har nå (i januar 2021) bestemt oss for heller å sette sammen katolske bokpakker for små barn og litt større barn, og distribuere disse gjennom St Olav bokhandel. Mer informasjon om dette opplegget kommer snart.