Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

April

Vi vokser – Jesus hjelper mennesker, sier «vend om» og viser selv vei

Undervisning

Aktiviteter

Ressurser

Bilder

Video

Sang

Vi vokser – Vi ønsker å bli lik Kristus, og får veiledning og bot i skriftemålet

Undervisning

Aktiviteter

Ressurser

Bilder

Video

Sang