Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Februar

Vi feirer - Veien til Emaus og møtet med Jesus

Aktiviteter

Lek – Jeg ser det

 

 

Ressurser

Synstest – Eksempel

Bilder

Film

Sang

 

Vi feirer - Den hellige kommunion - vårt møte med Jesus

Bilder

Film

Sang