• All
 • Aktivitet
 • Allehelgensdag
 • Allesjelersdag
 • Bønn
 • Den Hellige Ånd
 • Fader vår
 • Frans av Assisi
 • Helgener
 • Hill deg Maria
 • Jul
 • Liturgi
 • Messe
 • November
 • Omsorg for skaperverket
 • Pinse
 • Sang

Liten bønnebok

Noen katolske bønner Korstegnet I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen. Fader vår Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og […]

Julen i et nøtteskall

Julen i et nøtteskall Dette trenger du: halvt valnøttskall litt tøy delt i små stykker halmstrå eller tørt gress lim flatt trestykke til å lime valnøtten på liten trekule/perle til å være Jesusbarnets hode tusj Beskrivelse: Gi alle barna valnøttskall, tøystykke og trekule Lim først litt halm eller gress i valnøttskallet, deretter trekulen tøystykket, slik […]

Dorull-helgener

Dorull-helgener Aktivitet: Dorull-helgener

Kom Hellig Ånd

Takk Gode Gud

Fader vår

Sanger fra katekeseseminar

Sanger fra katekeseseminar

Messetekster

Katekesemesse Powerpoint

Tenne lys og minnes de døde

Tenne lys og minnes de døde Dette er en handling som kan gjøres både i kirken og i et annet rom. Det er viktig at du som kateket er bevisst at temaet ”døden” for mange kan sette i gang sårbare prosesser , minne barna om noen de har mistet eller vekke til live frykt for […]