Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

ÅRSTRINN 4

HVEM ER JESUS?

Jeg kjenner Jesus og vet hva evangeliene forteller om hans møter med mennesker.
Jeg tror at Jesus er i Kirken og møter oss i dag.

Årsplan

September 1 Håpet om Messias
2 Jesus, født av Maria
Oktober 1 Johannes vitner om Jesus
2 Gud Faderen vitner om Jesus
November 1 Jesus forkynner Guds rike
2 Guds rike er iblant oss
Desember 1 Vi er Jesu disipler – Simon Peter
2 Vi er Jesu venner – Johannes
Januar 1 Jesus gjør det gode
2 Jesus møter motstand
Februar 1 Jesu blir korsfestet og dør
2 Korsveien
Mars 1 Jesu oppstandelse
2 Jesu himmelfart
April 1 Kirken mottar Den Hellige Ånd
2 Kirken fortsetter Kristi verk
Mai 1 Maria i Jesu liv
2 Maria i våre liv – Rosenkransen
Juni 1 Kirken i himmelen – helgenes forbønn
2 Kirken i skjærsilden – bønn for avdøde

For kateketer:
Last ned komplett plan med undervisningsmål for hvert tema.

Håpet om Messias

Barnet tror at Gud har virket gjennom menneskehetens historie gjennom personer i Det gamle testamentet, og at Gud hadde lovet å sende en Messias.

Barnet vet at Gud åpenbarte seg  for Noah, Abraham, Jakob, Moses og profetene, og kjenner til hvordan det forberedte veien for Messias.

Barnet kan si navnene på viktige mennesker i Det gamle testamentet: Noah, Abraham, Jakob, Moses, Jesaja (profet)

Jesus, født av Jomfru Maria

Barnet tror på engelens budskap til Maria, at Maria fødte Jesus – Guds Sønn som jomfru, og at Gud på den måten oppfylte håpet om en Messias.

Barnet kjenner til hendelsene da Jesus ble unnfanget og født.

Barnet kan fortelle i korte trekk om det som skjedde da Jesus ble født (personer og hendelser) og be «Hill deg, Maria!»

Jesu dåp i elven Jordan

Johannes vitner om Jesus

Barnet tror at Gud forberedte Jesu komme med å sende en profet – Johannes som utpekte Jesus som Guds Lam.

Barnet kjenner til Johannes Døperens virke, at han kalt til omvendelse og dåp. At han døpte Jesus og ledet andre til ham.

Barnet kan, slik som Johannes, lede andre mennesker til Jesus ved å fortelle hvem Jesus er.

Jesu dåp i elven Jordan

Gud Faderen vitner om Jesus

Barnet tror at hele Treenigheten åpenbarte seg den dagen Jesus ble døpt, og at Jesus er Guds Sønn.

Barnet kjenner til hvordan Gud åpenbarte seg da Jesus ble døpt, og at mennesker begynte å tro på ham.

Barnet kan lage en grafisk fremstilling av Treenigheten, med dåpen i Jordan som utgangspunkt.

Jesus viser oss hvem Gud er

Jesus forkynner Guds rike

Barnet tror at Jesus inviterer det til å bli en del av Guds rike, og at Guds rike vokser allerede her på jorden.

Barnet vet at forkynnelsen av Guds rike er helt sentralt i Jesu liv, og at han fortalt lignelser for å formidle det.

Barnet kan forklare hva en lignelse er, og bruke lignelsene om såmannen og om sennepsfrøet som eksempel.

Jesus viser oss hvem Gud er

Guds rike er iblant oss

Barnet tror at hele Treenigheten åpenbarte seg den dagen Jesus ble døpt, og at Jesus er Guds Sønn.

Barnet kjenner til hvordan Gud åpenbarte seg da Jesus ble døpt, og at mennesker begynte å tro på ham.

Barnet kan lage en grafisk fremstilling av Treenigheten, med dåpen i Jordan som utgangspunkt.

Vi er Jesu disipler

Simon Peter

Barnet opplever at det er kalt til å ha sterk tro og bekjenne troen, slik som Peter.

Barnet kjenner apostelen Peters bakgrunn og vet at han fikk et spesielt kall av Jesus, og at biskopen av Roma (Paven) er Peters etterfølger.

Barnet kan forklare med egne ord hva det betyr at Peter er Klippen som Kirken er bygget på, og at han fikk himmelrikets nøkler.

Vi er Jesu venner

Johannes

Barnet opplever at det er kalt til å bli Jesu venn og kjærlighetens apostel, slik som Johannes.

Barnet kjenner til apostelen Johannes’ bakgrunn og det spesielle som skjedde da han og Jesu mor, Maria, stod under korset.

Barnet kan gjøre ord om til handling når det gjelder å vise kjærlighet med gjerninger.

Jesus kjemper mot det onde

Jesus gjør det gode

Barnet tror at Gud vil alle mennesker godt og at det var derfor han sendte Jesus.

Barnet kjenner til mirakler og undre som Jesus gjorde for mennesker, og kan knytte disse til menneskets endelige mål, det evige liv.

Barnet kan nevne 4 typer mirakler som Jesus utførte: Helbredelser, oppvekking av døde, naturmirakler, eksorsismer.

Jesus kjemper mot det onde

Jesus møter motstand

Barnet tror at Jesus aldri gjorde noe ondt fordi han var ikke bare menneske, men også Gud.

Barnet vet at Jesus møtte motstand selv om han aldri gjorde noe ondt, men fordi folk ikke ville tro på ham og ikke tålte at han gjorde det som bare Gud kan gjøre.

Barnet kan reflektere over hvilken betydning Jesu holdning har for dets eget liv.

Jesus blir korsfestet og dør

Jesus blir korsfestet og dør

Barnet tror at Jesus led og døde for alle menneskers skyld.

Barnet kjenner til sentrale hendelser i Jesu lidelseshistorie.

Barnet kan sette opp en tidslinje, enten muntlig eller skriftlig, over hva som skjedde skjærtorsdag til langfredag.

Jesus blir korsfestet og dør

Korsveien

Barnet opplever at korsveien kan hjelpe det til å forstå bedre hvorfor Jesus døde for oss.

Barnet vet at korsveien minner oss om Jesu lidelse og død, og vet hvilke dager og tidspunkter det er vanlig å gå korsveien i kirken.

Barnet kan fortelle med egne ord hva en korsvei er og hvordan man går den.

Jesus står opp fra de døde og drar tilbake til sin Far

Jesu oppstandelse

Barnet tror på Jesu oppstandelse som den viktigste sannheten for kristne.

Barnet kjenner til sentrale hendelser og Jesu møter med disiplene etter oppstandelsen.

Barnet kan fortelle om kristne påsketradisjoner og knytte dette til Jesu oppstandelse.

Jesus står opp fra de døde og drar tilbake til sin Far

Jesu himmelfart

Barnet tror på Kristi himmelfart og at Jesus etter det er med oss på andre måter som er viktige for oss som kristne.

Barnet vet når Kristi himmelfart fant sted og kjenner innholdet i misjonsbefalingen.

Barnet kan med egne ord forklare forskjellen på Jesu oppstandelse og hans himmelfart og hvilken betydning disse hendelsen har for troende.