Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Årstrinn 1

Gud er nær meg

Jeg er en del av familien, menigheten og Kirken.
Når vi ber er Gud nær meg. 

Årsplan

September 1 Gud kaller meg – Jeg er ikke alene
2 Gud kaller meg – Gud har gitt meg livet
Oktober 1 Gud er vår Far – Han har skapt alt
2 Gud er vår Far – Vi har samme Far som Jesus
November 1 Gud er glad i meg – Guds kjærlighet og korstegnet
2 Gud er glad i meg – Jeg kan tenke, arbeide og elske
Desember 1 Jesus er kommet til oss – Budskapet til Maria
2 Jesus er kommet til oss – Jesu fødsel
Januar 1 Jesus viser Guds kjærlighet –  Jesus var en liten gutt
2 Jesus viser Guds kjærlighet –  Jesus var sendt av Gud
Februar 1 Jesus lovet oss Den Hellige Ånd – Ånden hjelper oss
2 Jesus lovet oss Den Hellige Ånd – Gud bor i oss
Mars 1 Jesus lærer oss å gjøre andre glade
2 Jesus lærer oss å gjøre andre glade
April 1 Jesus døde for oss
2 Jesus stod opp fra de døde
Mai 1 Vi skal også stå opp fra de døde – vi kommer til himmelen
2 Jesus stod opp på en søndag  – vi går i kirken på søndager
Juni 1 Kirken er Guds store familie
2 Kirken er Guds store familie

For kateketer:
Last ned komplett årsplan med undervisningsmål: 1 klasse – Årsplan

Gud kaller meg 1

Jeg er ikke alene

Barnet opplever at menneskene rundt seg tror på Gud: foreldre, kateket, sogneprest.

Barnet vet at det tilhører Den katolske kirke og hva menigheten heter.

Barnet kan si høyt «Den katolske kirke» og si navnet på menighetskirken, og navnene på sognepresten og kateketene.

Gud kaller meg 2

Gud har gitt meg livet

Barnet opplever at Gud er livets giver, og at alt vi er kommer fra Gud.

Barnet vet at Kirken tror at alt er skapt av Gud, og spesielt mennesket.

Barnet kan synge første vers av en sang om skaperverket.

Gud er vår Far 1

Han har skapt alt

Barnet opplever at alt er Guds skaperverk, og knytter dette til hans navn «Far».

Barnet vet at Gud er Skaper og Far.

Barnet kan synge  en sang om skaperverket.

Gud er vår Far 2

Vi har samme Far som Jesus

Barnet tror at Jesus er Guds Sønn og opplever at vi sammen med Gud kan si «Fader vår, du som er i himmelen».

Barnet vet at Jesus ble omtalt som Guds sønn, og at han fortalte mennesker at de også kan kalle Gud «Fader vår».

Barnet kan si første linje i Fader vår.

Gud er glad i meg

Guds kjærlighet og korstegnet

Barnet opplever at korstegnet forteller det om Guds kjærlighet, og ønsker selv å vise kjærlighet til Gud.

Barnet vet at vi som er kristne tror at Gud er kjærlighet og elsker alle mennesker.

Barnet kan utføre korstegnet.

Gud er glad i meg

Jeg kan tenke, arbeide og elske

Barnet erfarer at det er kalt til å ligne på Gud, og tar sine første steg i den indre bønn.

Barnet vet at tanke, arbeid og kjærlighet er evner vi har fått av Gud.

Barnet kan be en bønn mens det tenker på noe konkret: familie, venner etc.

Jesus er kommet til oss

Budskapet til Maria

Barnet erfarer at Bebudelsen har betydning for dets eget liv.

Barnet har kunnskap om navn, sted og hendelser i forbindelse med Jesu unnfangelse og fødsel.

Barnet kan gjenfortelle det som skjedde i Nasaret da engelen kom til Maria.

Jesus er kommet til oss

Jesu fødsel

Barnet erfarer at Jesu fødsel er Guds komme til jorden.

Barnet har kunnskap om navn, sted og hendelser i forbindelse med Jesu unnfangelse og fødsel.

Barnet kan synge tre første vers av «Et barn er født i Betlehem»

Jesus viser Guds kjærlighet

Jesus var en liten gutt

Jesus viser Guds kjærlighet

Jesus var sendt av Gud

Jesus lovet oss Den Hellige Ånd

Ånden hjelper oss

Jesus lovet oss Den Hellige Ånd

Gud bor i oss

Jesus lærer oss å gjøre andre glade

Jesus lærer oss å gjøre andre glade

Introvideo

Andre ressurser