Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme utvikler nå undervisningsopplegg for konfirmanter med Youcat, Youcat-Konfirmant og Youcat-Bibelen som utgangspunkt.