FØRSTEKOMMUNION

VÅRT MØTE MED JESUS

Jeg er forberedt til å ta imot to sakramenter: mitt første skriftemål og min første hellige kommunion.

Årsplan

September 1 Om forberedelse til første skriftemål og første hellige kommunion
2 Vi hører til – ett med Kristus og Kirken i dåpen
Oktober 1 Vi samles – De første kristne
2 Vi samles – Hva skjer i messen?
November 1 Vi hører – Gud snakker til oss
2 Vi hører – Ordets liturgi
Desember 1 Vi takker – Jesus metter folket
2 Vi takker – Eukaristi
Januar 1 Vi minnes – Det siste måltid
2 Vi minnes –  Den eukaristiske bønn
Februar 1 Vi feirer – Veien til Emaus og møtet med Jesus
2 Vi feirer – Den hellige kommunion – vårt møte med Jesus
Mars 1 Vi tilgis – Jesus tar imot alle mennesker
2 Vi tilgis – Vi bekjenner synder og får tilgivelse i skriftemålet
April 1 Vi vokser – Jesus hjelper mennesker, sier «vend om» og viser selv vei
2 Vi vokser – Vi ønsker å bli lik Kristus, og får veiledning og bot i skriftemålet
Mai 1 Øving – Skriftemål
2 Øving – 1. kommunion
Juni 1 Vi lever – Den Hellige Ånds gave
2 Vi lever –  Vi blir sendt av Gud

For kateketer:
Last ned komplett plan med undervisningsmål for hvert tema.

Introvideo

Vi hører til

Om forberedelsen til første skriftemål og første hellige kommunion

Barnet opplever at det er i fellesskap med alle barna som det skal gå til 1. kommunion med.

Barnet vet at det gjennom det kommende året forbereder seg til å motta to sakramenter sammen med de andre barna i gruppen.

Barnet skal kunne nevne de to sakramentene som det forbereder seg til: skriftemål og 1. kommunion.

Vi hører til

Ett med Kristus og Kirken i dåpen

Barnet tror at det har blitt ett med Kristus i dåpen, og at det på den måten også ble en del av Kirkens fellesskap.

Barnet kjenner til historien om Jesu dåp og dens tilknytning til vår egen dåp, og betydningen av  hovedelementene i dåpsritualet (ord og vann).

Barnet kan gjenfortelle historien om Jesu dåp, si hovedelementene i dåpsritualet utenat, og korse seg (med og uten vievann).

Vi samles

De første kristne

Barnet tror at Kirken er en familie og at det selv er kalt til å leve i dette fellesskapet.

Barnet kjenner til hvordan de første kristne samlet seg, og vet at Kirkens søndagsmesser er fortsettelsen av det.

Barnet kan nevne viktige kjennetegn på det kristne fellesskap i urkirken: apostlenes lære, fellesskap, brødsbrytelsen og bønn.

Vi samles

Hva skjer i messen?

Barnet ønsker å delta i Den hellige messe for å tilbe Gud,  vokse i Kristus og følge sitt kall til å leve i Kirkens fellesskap

Barnet kjenner hoveddelene av Den hellige messe og knytter dette til kjennetegnene på fellesskap i urkirken.

Barnet kan innlednings- og avslutningsritualet til messen: Korstegn og hilsen.

Andre ressurser

Katekesebøker

Pastoralavdelingen i OKB har gitt ut flere bøker til førstekommunion. Den aktuelle boken er Eukaristien, og det er denne som er utgangspunktet for årsplanen og undervisningsopplegg som finnes på denne siden.

I denne serien er det både læreveileder, elevbok og familieveileder. Undervisningsoppleggene baserer seg på de to første.

Bøkene bestilles gjennom St. Olav bokhandel.