• All
 • Aktivitet
 • Allehelgensdag
 • Allesjelersdag
 • Bønn
 • Den Hellige Ånd
 • Fader vår
 • Frans av Assisi
 • Helgener
 • Liturgi
 • Messe
 • November
 • Omsorg for skaperverket
 • Pinse
 • Sang

Dorull-helgener

Dorull-helgener Aktivitet: Dorull-helgener

Kom Hellig Ånd

Takk Gode Gud

Fader vår

Sanger fra katekeseseminar

Sanger fra katekeseseminar

Messetekster

Katekesemesse Powerpoint

Tenne lys og minnes de døde

Tenne lys og minnes de døde Dette er en handling som kan gjøres både i kirken og i et annet rom. Det er viktig at du som kateket er bevisst at temaet ”døden” for mange kan sette i gang sårbare prosesser , minne barna om noen de har mistet eller vekke til live frykt for […]