ÅRSTRINN 2

Å MØTE GUD

Jeg møter Gud i kirken, bibelen og mennesker rundt meg.

Årsplan

September 1 Gud snakker til oss i Bibelen
2 Gud snakker til oss i Kirken
Oktober 1 Gud snakker til oss gjennom mennesker
2 Gud snakker til oss når vi ber
November 1 Å stole på Gud – David og Goliat
2 Å stole på Gud – Den gode hyrde
Desember 1 Jesu fødsel
2 Jesus og barna
Januar 1 Kirken er Guds hus
2 Kirken er Guds hus
Februar 1 Korstegnet
2 Foldede hender
Mars 1 Bønn til verneengel
2 Hill deg, Maria
April 1 Fader vår
2 Fader vår
Mai 1 Hva jeg gjør
2 Hva jeg sier
Juni 1 Hellige Maria
2 Hellige Josef

For kateketer:
Last ned komplett plan med undervisningsmål for hvert tema.

Gud snakker til oss

i Bibelen

Barnet tror at Bibelen er Guds ord og ønsker å lytte til hva Gud sier til det.

Barnet vet at Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss mennesker og at den viktigste delen av den er Evangeliene.

Barnet kan skille mellom Det gamle og det nye testamentet som «før Jesus kom» og «etter at Jesus kom».

Gud snakker til oss

i Kirken

Barnet er bevisst at Kirken ble grunnlagt av Jesus, for at han skulle være med oss alle dager.

Barnet vet at når vi som kristne er samlet i Jesu navn, er Gud også med oss.

Barnet kan si hvem i Kirken Gud har kalt til å forkynne Guds ord.

Gud snakker til oss

gjennom mennesker

Barnet er bevisst at Gud snakker til oss gjennom skaperverket, alt han har skapt, og særlig gjennom mennesker.

Barnet vet at ved å lytte til andre mennesker, kan vi høre Guds ord, særlig når mennesket gjennom ord og handling gjør Guds vilje.

Barnet kan nevne hvilke personer i deres eget liv Gud snakker gjennom.

Gud snakker til oss

når vi ber

Barnet ønsker å be for å lytte til Guds ord og erfarer at Gud snakker til det.

Barnet vet om forskjellige måter å be på: takke, lovprise, synge, be om unnskyldning.

Barnet kan be til Gud med egne ord.

Å stole på Gud

David og Goliat

Barnet ønsker å sette sin lit til Gud og stole på ham, også i vanskelige situasjoner som kan virke vanskelige eller umulige.

Barnet kjenner til fortellingen om David og Goliat, og knytter dette til sin egen tro.

Barnet kan synge en sang som handler om å stole på Gud.

Å stole på Gud

Den gode hyrde

Barnet stoler på Jesus.

Barnet vet at Jesus er den gode hyrde, og at å stole på ham er å stole på Gud.

Barnet kan bønnen: Jesus, jeg stoler på deg.

Gud ble menneske

Jesu fødsel

Barnet er glad i Jesusbarnet.

Barnet vet at vi feirer Jesu fødsel til jul.

Barnet kan synge første vers av julesangen: En krybbe var vuggen.

Å stole på Gud

Den gode hyrde

Barnet stoler på Jesus.

Barnet vet at Jesus er den gode hyrde, og at å stole på ham er å stole på Gud.

Barnet kan bønnen: Jesus, jeg stoler på deg.

Korstegnet

Barnet ønsker å be og konsentrere seg i bønn fordi Gud er glad i oss, og bruker derfor korstegnet til å innlede og avslutte bønnen.

Barnet kjenner til ordene i korstegnet og vet at disse forteller om Gud. Barnet vet når vi bruker korstegnet.

Barnet kan utføre korstegnet korrekt, uttale ordene riktig, og kan delta aktivt i bønnen og i messen på den måten.