ÅRSTRINN 2

Å MØTE GUD

Jeg møter Gud i kirken, bibelen og mennesker rundt meg.

Årsplan

September 1 Gud snakker til oss i Bibelen
2 Gud snakker til oss i Kirken
Oktober 1 Gud snakker til oss gjennom mennesker
2 Gud snakker til oss når vi ber
November 1 David og Goliat
2 Den gode hyrde
Desember 1 David og Goliat
2 Jesus og barna
Januar 1 Kirken er Guds hus
2 Kirken er Guds hus
Februar 1 Korstegnet
2 Foldede hender
Mars 1 Bønn til verneengel
2 Hill deg, Maria
April 1 Fader vår
2 Fader vår
Mai 1 Hva jeg gjør
2 Hva jeg sier
Juni 1 Hellige Maria
2 Hellige Josef

For kateketer:
Last ned komplett plan med undervisningsmål for hvert tema.

Gud snakker til oss

i Bibelen

Barnet tror at Bibelen er Guds ord og ønsker å lytte til hva Gud sier til det.

Barnet vet at Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss mennesker og at den viktigste delen av den er Evangeliene.

Barnet kan skille mellom Det gamle og det nye testamentet som «før Jesus kom» og «etter at Jesus kom».

Gud snakker til oss

i Kirken

Barnet er bevisst at Kirken ble grunnlagt av Jesus, for at han skulle være med oss alle dager.

Barnet vet at når vi som kristne er samlet i Jesu navn, er Gud også med oss.

Barnet kan si hvem i Kirken Gud har kalt til å forkynne Guds ord.

Korstegnet

Barnet ønsker å be og konsentrere seg i bønn fordi Gud er glad i oss, og bruker derfor korstegnet til å innlede og avslutte bønnen.

Barnet kjenner til ordene i korstegnet og vet at disse forteller om Gud. Barnet vet når vi bruker korstegnet.

Barnet kan utføre korstegnet korrekt, uttale ordene riktig, og kan delta aktivt i bønnen og i messen på den måten.