ÅRSTRINN 4

HVEM ER JESUS?

Jeg kjenner Jesus og vet hva evangeliene forteller om hans møter med mennesker.
Jeg tror at Jesus er i Kirken og møter oss i dag.

Årsplan

September 1 Håpet om Messias
2 Jesus, født av Maria
Oktober 1 Johannes vitner om Jesus
2 Gud Faderen vitner om Jesus
November 1 Jesus forkynner Guds rike
2 Guds rike er iblant oss
Desember 1 Vi er Jesu disipler – Simon Peter
2 Vi er Jesu venner – Johannes
Januar 1 Jesus gjør det gode
2 Jesus møter motstand
Februar 1 Jesu blir korsfestet og dør
2 Korsveien
Mars 1 Jesu oppstandelse
2 Jesu himmelfart
April 1 Kirken mottar Den Hellige Ånd
2 Kirken fortsetter Kristi verk
Mai 1 Maria i Jesu liv
2 Maria i våre liv – Rosenkransen
Juni 1 Kirken i himmelen – helgenes forbønn
2 Kirken i skjærsilden – bønn for avdøde

For kateketer:
Last ned komplett plan med undervisningsmål for hvert tema.

Introvideo