ÅRSTRINN 4

HVEM ER JESUS?

Jeg kjenner Jesus og vet hva evangeliene forteller om hans møter med mennesker.
Jeg tror at Jesus er i Kirken og møter oss i dag.

Årsplan

September 1 Håpet om Messias
2 Jesus, født av Maria
Oktober 1 Johannes vitner om Jesus
2 Gud Faderen vitner om Jesus
November 1 Jesus forkynner Guds rike
2 Guds rike er iblant oss
Desember 1 Vi er Jesu disipler – Simon Peter
2 Vi er Jesu venner – Johannes
Januar 1 Jesus gjør det gode
2 Jesus møter motstand
Februar 1 Jesu blir korsfestet og dør
2 Korsveien
Mars 1 Jesu oppstandelse
2 Jesu himmelfart
April 1 Kirken mottar Den Hellige Ånd
2 Kirken fortsetter Kristi verk
Mai 1 Maria i Jesu liv
2 Maria i våre liv – Rosenkransen
Juni 1 Kirken i himmelen – helgenes forbønn
2 Kirken i skjærsilden – bønn for avdøde

For kateketer:
Last ned komplett plan med undervisningsmål for hvert tema.

Håpet om Messias

Barnet tror at Gud har virket gjennom menneskehetens historie gjennom personer i Det gamle testamentet, og at Gud hadde lovet å sende en Messias.

Barnet vet at Gud åpenbarte seg  for Noah, Abraham, Jakob, Moses og profetene, og kjenner til hvordan det forberedte veien for Messias.

Barnet kan si navnene på viktige mennesker i Det gamle testamentet: Noah, Abraham, Jakob, Moses, Jesaja (profet)

Jesus, født av Jomfru Maria

Barnet tror på engelens budskap til Maria, at Maria fødte Jesus – Guds Sønn som jomfru, og at Gud på den måten oppfylte håpet om en Messias.

Barnet kjenner til hendelsene da Jesus ble unnfanget og født.

Barnet kan fortelle i korte trekk om det som skjedde da Jesus ble født (personer og hendelser) og be «Hill deg, Maria!»