ÅRSTRINN 5

PÅ VEI MOT GUD

Jeg kan vokse i troen og gjennom samvittigheten hjelper Gud meg å ta riktige valg.
Sakramentene er viktige for mitt liv.

Årsplan

September 1 Guds skapte verden
2 Guds skapte mennesket i sitt bilde
Oktober 1 Adam og Evas frihet
2 Adam og Eva syndet
November 1 Kain og Abel
2 Hovedsynder
Desember 1 Syndfloden
2 Noas ark
Januar 1 De ti bud
2 Gud leder oss
Februar 1 Dårlig samvittighet
2 Jesu bud
Mars 1 Guds rike
2 Guds rikes lov – det dobbelte kjærlighetsbud
April 1 Guds rike lov – saligprisningene
2 Guds rike vokser
Mai 1 Kallet – Gud kaller mennesker
2 Kallet – Paulus blir kalt av Gud
Juni 1 Å begynne på nytt – Skriftemål
2 Mat underveis – Eukaristi

Gud skapte verden

Barnet takker Gud for at det er skapt i hans bilde, og tror at det er en mening med være gutt eller jente.

Barnet vet at ethvert menneske er spesielt verdifullt, siden det er skapt i Guds bilde. Barnet forstår at det er en mening med at vi er skapt som mann og kvinne.

Barnet kan forklare forskjellene på de to skapelsesberetningene, og hva de sier om mennesket.

Gud skapte mennesket i sitt bilde

Barnet tror at Gud har skapt alt som finnes.

Barnet vet at Bibelen formidler at Gud skapte alt gjennom sitt ord, og kjenner til den første skapelsesberetningens måte å formidle dette på.

Barnet kan antall dager og rekkefølgen alt ble skapt på i den første skapelsesberetningen.

Adam og Evas frihet

Barnet ønsker å bruke sin frihet til å elske Gud og gjøre det gode.

Barnet vet at mennesket ble skapt med fri vilje for å være lik Gud, og at det fikk ansvar for hverandre og jorden.

Barnet kan med egne ord forklare sammenhengen mellom frihet og ansvar.

Adam og Eva syndet

Barnet takker Gud for at han har vasket bort arvesynden i dåpen og ber om Guds hjelp til å unngå å synde.

Barnet kjenner til konsekvensene av syndefallet, og vet forskjell på arvesynd og personlig synd.

Barnet kan liste opp konsekvensene av syndefallet.

Kain og Abel

Barnet ønsker å få hjelp av Gud til å motvirke sjalusi og sinne.

Barnet vet at grunnen til Kains synd var sjalusi og misunnelse, og knytter dette til opplevelser av det samme i eget liv.

Barnet kan forklare begrepene «dyder» og «laster».

Hovedsynder

Barnet ønsker å være et godt menneske som elsker Gud og sin neste, og ber om Guds hjelp til det.

Barnet kjenner til innholdet i hovedsyndene, og hvorfor de kalles hovedsynder.

Barnet kan nevne hovedsynder, samd dyder som motvirker disse.

Syndfloden

Barnet ønsker å lytte til Gud for å kunne gjøre godt i verden.

Barnet kjenner innholdet i fortellingen om syndfloden og  knytter dette til Guds ønske og plan om å fjerne alt ondt.

Barnet kan reflektere over syndefallets konsekvenser i verden og behovet for Guds inngripen.

Noas ark

Barnet opplever at fortellingen om Noas ark peker fram mot dåpen, som vasker bort all synd.

Barnet vet at Gud inngikk en pakt med Noa, og at denne peker mot den nye pakt i dåpen.

Barnet kan sette ord på hovedinnholdet i Guds pakt med Noa.