ÅRSTRINN 6

KIRKEN OG DENS OPPHAV

Kirken er bygget på Kristus – Den Hellige Ånd er i Kirken.
Jeg tror at Ånden gir meg og alle andre troende styrke, mot og lys, slik at Kirken sprer seg over hele jorden og vi blir hellige.
September 1 Guds folk i den gamle pakt
2 Guds nye og evige pakt
Oktober 1 Jesus er med oss
2 Sakramentene
November 1 Pinsen og de første kristne
2 Dåpen og Åndens gave
Desember 1 Vi er Kirken
2 Paven, biskoper, prester
Januar 1 Den hellige skrift
2 Den hellige tradisjon
Februar 1 Misjon og apostelen Paulus
2 De kristne blir forfulgt
Mars 1 Kirken vokser, misjon i nye land
2 Kirken kom til Norge – Norge et kristent land
April 1 Kirken er vår familie
2 Når vi samles som Kirke
Mai 1 Kirken i Norge før reformasjonen
2 Kirken i Norge fra 1845 til i dag.
Juni 1 Kirken i verden.
2 Kirken i Vietnam, Sri Lanka og Filippinene…

Guds folk i den gamle pakt

Barnet tror at Gud har virket i historien ved å utvelge seg et folk, og gjennom det forberede til Sønnens komme.

Barnet kjenner til paktene med Abraham og Moses og sentrale elementer av paktslutningen, og vet at disse peker frem mot en nye og evig pakt.

Barnet kan sette ord på de sentrale delen av paktene med Abraham og Moses: paktstegn, Guds løfte og folkets forpliktelse.

Guds nye og evige pakt

Barnet opplever at det er en del av Guds nye og evige pakt i Kristus.

Barnet vet at Jesus innstiftet en ny og evig pakt under det siste måltid da han innstiftet nattverden, og at Kirken ble født da Jesus døde på korset.

Barnet kan sette ord på de sentrale delene av den nye pakt: paktstegnet, Guds løfte og folkets forpliktelse.