ÅRSTRINN 7

Å VÆRE KRISTEN

Kirken har en åndelig side og en synlig struktur.
Jeg er kalt til å ta del i Kirkens oppgave i verden.
September 1 Å være som surdeig i verden
2 Pater Titus Brandsma
Oktober 1 Å gjøre tjeneste i Kirken
2 Hl. Dominikus Savio
November 1 Nestekjærlighet
2 Hl. Moder Teresa
Desember 1 Å være huskirke
2 Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi
Januar 1 Veien mot Gud
2 Hl. Therese av Lisiux
Februar 1 Å gå mot strømmen
2 Hl. Aloisius Gonzaga
Mars 1 Ta på Guds fulle rustning – ferming
2 Å leve Evangeliet i verden
April 1 Den Hellige Ånd i Kirken
2 Den Hellige Ånd i vårt liv
Mai 1 Jomfru Maria – Marias «Ja»
2 Jomfru Maria – Hvem er Maria?
Juni 1 Kloster- og ordensliv
2 Kommunitets- og klosterliv i Norge

Å være som surdeig i verden

Barnet erfarer at det er kalt til å spre Guds rike til verden i dag etter surdeigligningens logikk.

Barnet vet at alle kristne er kalt til å forkynne og dele det glade budskap gjennom ord og handling.

Barnet kan knytte kallet til å være surdeig til konkrete områder av samfunnslivet og dagsaktuelle temaer.

Pater Titus Brandsma

Barnet ønsker å følge helgeners eksempel og vitne om sin tro offentlig.

Barnet vet at troen ikke er en privatsak, men må leves i alt mennesket gjør.

Barnet velger et område av sitt eget liv hvor det kan vitne om Jesus, og kan sette ord på hvordan det kan gjøre det.

Å gjøre tjeneste i Kirken

Barnet ønsker å ta på seg tjeneste i Kirken, og særlig i Kirkens liturgi.

Barnet kjenner til de forskjellige tjenestene under gudstjenesten.

Barnet kan ta del i en konkret liturgisk handling; f.eks. bære frem offergaver, lese forbønn el.

Hl. Dominikus Savio

Barnet ønsker å følge hl. Dominikus Savios eksempel, og tjene Gud, både i Kirken og utenfor.

Barnet kjenner til hovedtrekkene i hl. Dominikus Savios liv.

Barnet kan påta seg en tjeneste for andre i kirken; f.eks. dele ut salmebøker og samle inn.

Nestekjærlighet

Barnet ønsker å vise nestekjærlighet gjennom ord og gjerning.

Barnet kjenner innholdet i lignelsen om den barmhjertige samaritan, og knytter det til budet om nestekjærlighet og barmhjertighetsgjerningene.

Barnet kan skille mellom de syv åndelige og syv legemlige barmhjertighetsgjerninger.

Hl. Moder Teresa

Barnet ønsker å støtte organisasjoner og ordener som jobber for at fattige mennesker skal ha det bedre, og særlig skole for barn i andre land.

Barnet kjenner til hovedtrekkene i hellige moder Teresas liv.

Barnet kan med egne ord forklare hvordan hellige moder Teresa gjorde forskjellige barmhjertighetsgjerninger.

Å være huskirke

Barnet er bevisst familiens betydning for troslivet og ønsker at dets egen familie skal være en sann huskirke.

Barnet kjenner til forskjellen på Verdenskirken og huskirken.

Barnet kan sette ord på viktige deler av det å være en huskirke.

Salige Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi

Barnet er bevisst ekteskapets rolle for troen i familien, og ønsker at familien skal være livets helligdom.

Barnet vet at ekteparet Beltrame var det første som ble helligkåret sammen, og hvorfor de også ble et eksempel på en huskirke.

Barnet kan med egne ord forklare hva det vil si at familien er livets helligdom.