ÅRSTRINN 7

Å VÆRE KRISTEN

Kirken har en åndelig side og en synlig struktur.
Jeg er kalt til å ta del i Kirkens oppgave i verden.
September 1 Å være som surdeig i verden
2 Pater Titus Brandsma
Oktober 1 Å gjøre tjeneste i Kirken
2 Hl. Dominikus Savio
November 1 Nestekjærlighet
2 Hl. Moder Teresa
Desember 1 Å være huskirke
2 Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi
Januar 1 Veien mot Gud
2 Hl. Therese av Lisiux
Februar 1 Å gå mot strømmen
2 Hl. Aloisius Gonzaga
Mars 1 Ta på Guds fulle rustning – ferming
2 Å leve Evangeliet i verden
April 1 Den Hellige Ånd i Kirken
2 Den Hellige Ånd i vårt liv
Mai 1 Jomfru Maria – Marias «Ja»
2 Jomfru Maria – Hvem er Maria?
Juni 1 Kloster- og ordensliv
2 Kommunitets- og klosterliv i Norge

Å være som surdeig i verden

Barnet erfarer at det er kalt til å spre Guds rike til verden i dag etter surdeigligningens logikk.

Barnet vet at alle kristne er kalt til å forkynne og dele det glade budskap gjennom ord og handling.

Barnet kan knytte kallet til å være surdeig til konkrete områder av samfunnslivet og dagsaktuelle temaer.

Pater Titus Brandsma

Barnet ønsker å følge helgeners eksempel og vitne om sin tro offentlig.

Barnet vet at troen ikke er en privatsak, men må leves i alt mennesket gjør.

Barnet velger et område av sitt eget liv hvor det kan vitne om Jesus, og kan sette ord på hvordan det kan gjøre det.