Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme utvikler nå undervisningsopplegg for konfirmanter med Youcat, Youcat-Konfirmant og Youcat-Bibelen som utgangspunkt.

2. Bli kjent med Youcat

Youcat-intro.