Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
13. søndag i det allminnelige kirkeår

God søndag!

 

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst her finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese litt om søndagens evangelium.

Før Jesus døde på korset, måtte han bære korset sitt gjennom gatene i Jerusalem, helt til Golgata – som er stedet der han ble korsfestet. Selv om han først var blitt slått og mishandlet, måtte han også bære det tunge og store korset. Til tross for at det var vanskelig å tåle denne lidelsen med tålmodighet og ydmykhet, visste han at det var hans misjon i livet her på jorden. Jesus visste at gjennom hans død og oppstandelse kan menneskeheten oppnå evig liv, og at det var nødvendig for frelsen. Da Jesus utførte denne viktige oppgaven her på jorden, åpnet han døra til Himmelriket for oss.

« Den som ikke tar opp sitt kors og bærer det slik som jeg, er meg ikke verdt.»

I denne søndagens evangelium hører vi om at Jesus kaller hvert eneste menneske i hele verden til å følge hans eksempel og ta opp og bære sitt kors. Men hva mente Jesus, da han sa at vi må ta opp og bære våre kors? Hva er korset mitt? Korset betyr, i denne sammenheng, alt det i livet vårt som blir vår oppgave eller kall, selv om disse noen ganger går på tvers av våre egne ønsker og vilje.  Dette kan være forskjellige ting, for eksempel: når du må passe på dine søsken, lufte hunden, gå ut med søppelet, gå på skole, gjøre lekser osv. Noen ganger kan det f. eks hende at foreldrene dine ber deg om å passe på dine yngre søsken, men så kjenner du inni deg at du synes det er en kjedelig oppgave å få, at det ikke er det du har mest lyst til å gjøre. Men det blir din oppgave å hjelpe dine yngre søsken og gå foran med et godt eksempel for dem. Det kan være utfordrende å være et godt forbilde for andre. Det er ikke alltid bare lett. Men dette er altså oppgaven foreldrene dine ber deg om. Jesus vil at vi tar imot disse viktige oppgavene vi får, og at vi utfører dem med både tålmodighet og ydmykhet – slik som han selv også gjorde dette, da han bar korset sitt.

Aktiviteter

1. Puslespill

(+7 år)

2. Lag plakat

(+4 år)

3. Puslespill

(+8 år)