Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Gamle undervisningsopplegg for 4., 5., 6. og 7. klasse


Disse fire gode bøkene ble utgitt av Kateketisk senter mellom år 2005 og 2010, og de har blitt mye brukt i mange år. Det er også utarbeidet undervisningsopplegg for alle bøkene for hver måneds undervisning, og St Olav bokhandel har fortsatt et restopplag av bøkene.

Disse oppleggene kan man derfor gjerne fortsette å bruke, selv om nye undervisningsopplegg basert på YOUCAT for Kids ble utgitt i 2023.


Her er direkte lenker til disse fire årsoppleggene: 4. klasse5. klasse6. klasse7. klasse