Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Bøker og annet materiale fra kateketisk senter
(Klikk her for å se våre filmer)

Vi viser her en oversikter over bøker utgitt av Kateketisk senter med oversikt over hvor man får tak i dem.

(Om katolske bokpakker, se nederst på siden.)


Bøker/materiale for minste barna

Vi har noe materiale laget til barnedåpen; en bok til foreldrene, et bønnekort til fadderne og en hilsen til 1, 2, og 3 års dagen for dåpen. Dette materialet kan bestilles fra St Olav bokhandel.


Bøker/materiale for 1. til 3. klasse

For 1. og 2. klasse kan man bruke heftet GUD KALLER MEG. DET KAN LASTES NED HER. Det er i A-4 format, og hvis det trykkes ut på en kopimaskin med «heftefunksjon» kan det bli ganske fint.

Her er noen flere eldre hefter som fortsatt kan brukes: Hva er messen?Skrifte hva er det?  (NB Trykk ut med «heftefunksjon».)

For 3. klasse/Førstekommunion bruker vi et verk som heter EUKARISTIEN og det finnes både lærerveileder, elevbok og familieveileder. Disse bøkene kan bestilles hos St Olav bokhandel.


Bøker/materiale for 4. til 7. klasse

Sommeren 2023 ble boken YOUCAT for Kids utgitt på norsk, her finner man den på St Olav bokhandels nettsider.
Det er også laget et undervisningsopplegg for boken, som dekker alle klassene fra 4 til 7.

VI HAR FORTSATT DET GAMLE UNDERVISNINGSOPPLEGGET FOR 4. TIL 7. KLASSE, SE UNDER.

For 4. klasse brukes boken KOM OG SE. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

For 5. klasse brukes boken NÆRMERE DEG. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

For 6. klasse brukes boken LEGG UT PÅ DYPET. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

For 7. klasse brukes boken FØLG MEG. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

(Hvis noen menigheter fortsatt har 8. klassinger som ikke har begynt på konfirmantforberedelse, kan man bruke boken JEG ER ALFA OG OMEGA. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel.) 


Bøker/materiale for konfirmanter

Til konfirmantkatekesen anbefaler vi at man bruker YOUCAT KONFIRMANT, gjerne sammen med YOUCAT KATEKISMEN og YOUCAT BIBELEN (BØKENE FINNER MAN HER). Kateketisk senter gjorde i august 2022 ferdig fyldige lærerveiledninger til disse bøkene, DETTE OPPLEGGET FINNER MAN HER.

Vi selger fortsatt konfirmantbøker som er utarbeidet i Norge; for 8. klasse boken TROEN SØKER Å FORSTÅ, og for 9. klasse boken JEG GIR DERE MIN ÅND. (Boken SMAK OG SE AT HERREN ER GOD passer også for konfirmanter.) Alle disse konfirmantbøkene kan bestilles fra St Olav bokhandel HERFRA.

Eldre bøker er også tilgjengelige som nedlastning:  For første års undervisning: JEG ER MED DERE og for andre års undervisning: MÅL OG MENING.