Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Bøker/materiale fra kateketisk senter

Vi viser her en oversikter over bøker utgitt av Kateketisk senter med oversikt over hvor man får tak i dem.

(Om katolske bokpakker, se nederst på siden.)

Bøker/materiale for minste barna

Vi har noe materiale laget til barnedåpen; en bok til foreldrene, et bønnekort til fadderne og en hilsen til 1, 2, og 3 års dagen for dåpen. Dette materialet kan bestilles fra St Olav bokhandel HEFRA.

Bøker/materiale for 1. til 4. klasse

For 1. og 2. klasse kan man bruke heftet GUD KALLER MEG. DET KAN LASTES NED HER. Det er i A-4 format, og hvis det trykkes ut på en kopimaskin med «heftefunksjon» kan det bli ganske fint.

Her er noen flere eldre hefter som fortsatt kan brukes: Hva er messen?Skrifte hva er det?Skriftemål for barn (2013) (NB Trykk ut med «heftefunksjon».)

For 3. klasse/Førstekommunion bruker vi et verk som heter EUKARISTIEN og det finnes både lærerveileder, elevbok og familieveileder. Disse bøkene kan bestilles hos St Olav bokhandel FRA DENNE LENKEN.

For 4. klasse brukes boken KOM OG SE. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel FRA DENNE LENKEN. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

Bøker/materiale for 5. til 7. klasse

For 5. klasse brukes boken NÆRMERE DEG. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel FRA DENNE LENKEN. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

For 6. klasse brukes boken LEGG UT PÅ DYPET. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel HERFRA. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

For 7. klasse brukes boken FØLG MEG. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel FRA DENNE LENKEN. Boken har også en lærerveiledning som KAN LASTES NED HERFRA.

(Hvis noen menigheter fortsatt har 8. klassinger som ikke har begynt på konfirmantforberedelse, kan man bruke boken JEG ER ALFA OG OMEGA. Den kan bestilles fra St Olav bokhandel HERFRA.) 

Bøker/materiale for konfirmanter

Til konfirmantkatekesen kan man gjerne bruke YOUCAT KONFIRMANT, som er ganske kort og absolutt bør brukes aktivt sammen med YOUCAT KATEKISMEN og YOUCAT BIBELEN (klikk på lenkene for å bestille dem). Kateketisk senter arbeider også med en fyldig lærerveiledning til disse bøkene, som skal være klar våren 2022.

Vi selger fortsatt konfirmantbøker som er utarbeidet i Norge; for 8. klasse boken TROEN SØKER Å FORSTÅ, og for 9. klasse boken JEG GIR DERE MIN ÅND. (Boken SMAK OG SE AT HERREN ER GOD passer også for konfirmanter.) Alle disse konfirmantbøkene kan bestilles fra St Olav bokhandel HERFRA.

Eldre bøker er også tilgjengelige som nedlastning:  For første års undervisning: JEG ER MED DERE og for andre års undervisning: MÅL OG MENING.

————————————————————————————————————–

Katolske bokpakker

Vi har arbeidet en hel stund med å få i stand en katolsk bokklubb, men har nå (våren 2021) bestemt oss for heller å sette sammen katolske bokpakker for små barn og litt større barn, og distribuere disse gjennom St Olav bokhandel. Mer informasjon om dette opplegget kommer snart.