Velkommen til søndagsskole!

God sommer! Hør og se på evangelieforklaring for de minste. Gjør gøye sommeraktiviteter sammen i familien!

KATEKESE

KATEKESE

Katekesen i menigheten er Kirkens trosformidling til barn og ungdom. Den skal støtte foreldrene i deres oppdrag.

FAMILIE

FAMILIE

Familien er det stedet hvor evangeliet først forkynnes og hvor grunnlaget for troens vekst legges.

LITURGI

EVANGELIET

Målet med ordets liturgi for barn er at de får oppleve at liturgien er et møte med Kristus, slik evangeliet forteller om.

ANDRE RESSURSER

Ressurser

Her finner du andre generelle ressurser til katekesen: Temakatekeser, sanger, leker, aktiviteter, bilder m.m.

KATOLSK BOKKLUBB


katolsk bokklubb for barn 

Blilys er et nettsted med ressurser for kateketer, foreldre og søndagsskolelærere som vil inspireres til å leve og formidle katolsk tro. Troen er som en skatt og tradisjonen et skattkammer. For å finne troen og alle dens deler, må man derfor begi seg ut på søken i tradisjonens skattkammer. På denne siden ønsker vi å åpne en dør inn til dette skattkammeret og gjøre det tilgjengelig for flere.

Hensikten med siden er å gi forslag til forskjellige typer ressurser som belyser bestemte tema. Ressursene er forslag til bibeltekster, spørsmål, oppskrifter, «arts and crafts», videoer, musikk, dramatiseringer, bilder og annet.

For katekesen er det knyttet konkrete mål til årstrinn og undervisningstimer. Til det finner man her ferdige undervisningsopplegg som kan benyttes i sin helhet, eller som man kan plukke fra og sette sammen til en undervisningsøkt med et bestemt tema. Undervisningsplanen og -målene sikrer en helhetlig og alderstilpasset trosopplæring i menigheten og i bispedømmene 

For familier er det forslag til hvordan troen kan praktiseres i det daglige. Her er det bønner, oppskrifter, festdager, aktiviteter og mye annet.

Måtte denne nettsiden bli til inspirasjon og velsignelse for mange, og måtte den gjøre tørsten etter mer enda større.