Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Katekese

Katekesen i menigheten er Kirkens trosformidling til barn og ungdom. Den skal støtte foreldrene i deres oppdrag.

Familie

Familien er det stedet hvor evangeliet først forkynnes og hvor grunnlaget for troens vekst legges.

Evangelieforklaring

Målet med ordets liturgi for barn er at de får oppleve at liturgien er et møte med Kristus, slik evangeliet forteller om.

Andre ressurser

Her finner du andre generelle ressurser til katekesen: Temakatekeser, sanger, leker, aktiviteter, bilder m.m.

Katolske bokpakker

Siste nytt

Vinteren 2021 arbeider vi på Kateketisk senter med å gjøre helt ferdig katekeseoppleggene for barna, helt opp til 7. klasse – 95% av nødvendig stoff er allerede på plass. For ungdommer/ konfirmanter er vi ikke helt sikre på veien videre; om vi skal fortsette å bruke bøkene vi ga ut for 6-8 år siden, eller om vi skal helt over til YouCat-konfirmant. Send gjerne inn din mening.

Send e-poster til oss til katekese@okb.katolsk.no

Blilys er et nettsted med ressurser for kateketer, søndagsskolelærere og foreldre som vil inspireres til å formidle katolsk tro. Hensikten med sidene er å gi forslag til forskjellige typer ressurser som belyser bestemte tema. Ressursene er forslag til bibeltekster, spørsmål, oppskrifter, «arts and crafts», videoer, musikk, dramatiseringer, bilder og annet.

For katekesen er det knyttet konkrete mål til årstrinn og undervisningstimer. Til det finner man her ferdige undervisningsopplegg som kan benyttes i sin helhet, eller som man kan plukke fra og sette sammen til en undervisningsøkt med et bestemt tema. Undervisningsplanen og -målene sikrer en helhetlig og alderstilpasset trosopplæring i menighetene.

For familiene er det forslag til hvordan troen kan praktiseres i det daglige. Her er det bønner, oppskrifter, festdager, aktiviteter og mye annet.