Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

NYHETER

SE DE SISTE NYHETENE FRA KATEKETISK SENTER HER.
Her er HOVEDSIDEN TIL KATEKETISK SENTER

Besøk gjerne den katolske nettstedet EWTN.NO med radio, TV, podcaster o.a.

Menyen på denne siden viser vei til undervisningsmaterialet vi har for katekesen fra 1. til 9. klasse, Søndagsskole/ Evangelieforklaring/ Ordets liturgi for de yngste barna, noe mer materiale for familiene og en del filmer.

Send oss gjerne e-poster til katekese@okb.katolsk.no

Gå også direkte til følgende ressurser: Familie Materiale; bøker og filmer Andre ressurser

Blilys er et nettsted med ressurser for kateketer, søndagsskolelærere og foreldre som vil inspireres til å formidle katolsk tro. Hensikten med sidene er å gi forslag til forskjellige typer ressurser som belyser bestemte tema. Ressursene er forslag til bibeltekster, spørsmål, oppskrifter, «arts and crafts», videoer, musikk, dramatiseringer, bilder og annet.

For katekesen er det knyttet konkrete mål til årstrinn og undervisningstimer. Til det finner man her ferdige undervisningsopplegg som kan benyttes i sin helhet, eller som man kan plukke fra og sette sammen til en undervisningsøkt med et bestemt tema. Undervisningsplanen og -målene sikrer en helhetlig og alderstilpasset trosopplæring i menighetene.

For familiene er det forslag til hvordan troen kan praktiseres i det daglige. Her er det bønner, oppskrifter, festdager, aktiviteter og mye annet.