Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Katekese

Katekesen i menigheten er Kirkens trosformidling til barn og ungdom. Den skal støtte foreldrene i deres oppdrag.

Familie

Familien er det stedet hvor evangeliet først forkynnes og hvor grunnlaget for troens vekst legges.

Evangelieforklaring

Målet med ordets liturgi for barn er at de får oppleve at liturgien er et møte med Kristus, slik evangeliet forteller om.

Andre ressurser

Her finner du andre generelle ressurser til katekesen: Temakatekeser, sanger, leker, aktiviteter, bilder m.m.

Materiale/bøker

Siste nytt

I juni 2021 er vi på Kateketisk senter helt ferdige med katekeseoppleggene for barna, helt opp til 7. klasse. Evangelieforklaring / Ordets liturgi for de yngste barna er på plass ut august måned, og i løpet av sommeren vil de siste månedene av året også bli lagt ut.

For ungdommer/ konfirmanter ble det i vår produsert 10-12 nye videoer. De ble produsert på en enkelt måte, men når en ny videojournalist er på plass 1/8, vil vi få anledning til å produsere mer avanserte filmer. Vi har nettopp bestemt oss for å satse på YouCats konfirmantmateriale for fremtiden. I løpet av neste år vil flere nye bøker trykkes og et komplett, nytt konfirmantmateriale skal være på plass sommeren 2022.

Send e-poster til oss til katekese@okb.katolsk.no

Blilys er et nettsted med ressurser for kateketer, søndagsskolelærere og foreldre som vil inspireres til å formidle katolsk tro. Hensikten med sidene er å gi forslag til forskjellige typer ressurser som belyser bestemte tema. Ressursene er forslag til bibeltekster, spørsmål, oppskrifter, «arts and crafts», videoer, musikk, dramatiseringer, bilder og annet.

For katekesen er det knyttet konkrete mål til årstrinn og undervisningstimer. Til det finner man her ferdige undervisningsopplegg som kan benyttes i sin helhet, eller som man kan plukke fra og sette sammen til en undervisningsøkt med et bestemt tema. Undervisningsplanen og -målene sikrer en helhetlig og alderstilpasset trosopplæring i menighetene.

For familiene er det forslag til hvordan troen kan praktiseres i det daglige. Her er det bønner, oppskrifter, festdager, aktiviteter og mye annet.