Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Katekese

Katekesen i menigheten er Kirkens trosformidling til barn og ungdom. Den skal støtte foreldrene i deres oppdrag.

Familie

Familien er det stedet hvor evangeliet først forkynnes og hvor grunnlaget for troens vekst legges.

Evangelieforklaring

Målet med ordets liturgi for barn er at de får oppleve at liturgien er et møte med Kristus, slik evangeliet forteller om.

Andre ressurser

Her finner du andre generelle ressurser til katekesen: Temakatekeser, sanger, leker, aktiviteter, bilder m.m.

Materiale/bøker

NYHETER

SE DE SISTE  NYHETENE FRA KATEKETISK SENTER HER.

Besøk gjerne den katolske nettradioen: https://www.stritaradio.no/

Alle undervisningsopplegg i katekesen for 1. til 7. klasse er nå på plass. Evangelieforklaring / Ordets liturgi for de yngste barna er på plass ut året og også mesteparten av 2022.

For ungdommer/ konfirmanter ble det våren 2021 produsert 10-12 nye videoer, se dem herVi har nettopp bestemt oss for å satse på YOUCATs konfirmantmateriale for fremtiden, og et komplett, nytt konfirmantmateriale (inkl. lærerveiledning) skal være på plass sommeren 2022.

Send oss gjerne e-poster til katekese@okb.katolsk.no

Blilys er et nettsted med ressurser for kateketer, søndagsskolelærere og foreldre som vil inspireres til å formidle katolsk tro. Hensikten med sidene er å gi forslag til forskjellige typer ressurser som belyser bestemte tema. Ressursene er forslag til bibeltekster, spørsmål, oppskrifter, «arts and crafts», videoer, musikk, dramatiseringer, bilder og annet.

For katekesen er det knyttet konkrete mål til årstrinn og undervisningstimer. Til det finner man her ferdige undervisningsopplegg som kan benyttes i sin helhet, eller som man kan plukke fra og sette sammen til en undervisningsøkt med et bestemt tema. Undervisningsplanen og -målene sikrer en helhetlig og alderstilpasset trosopplæring i menighetene.

For familiene er det forslag til hvordan troen kan praktiseres i det daglige. Her er det bønner, oppskrifter, festdager, aktiviteter og mye annet.