Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Aktuelle bøker til konfirmantundervisning: Youcat, Youcat-konfirmant, Youcat-Bibelen

Bestill bøker hos St. Olav forlag

KONFIRMANTVIDEOER

Det ble våren 2021 produsert mange nye videoer om de viktigste tingene konfirmantene trenger å kunne før konfirmasjonen.

SE ALLE FILMENE HER.

Konfirmantopplegg

Bruk gjerne Youcat-bøkene over, eller andre konfirmantbøker som også er tilgjengelige hos St Olav bokhandel:

– For første års undervisning: TROEN SØKER Å FORSTÅ (KJØP DENNE)

– For andre års undervisning: JEG GIR DERE MIN ÅND (KJØP DENNE)

– Ekstra bok om Kirkens liturgi og sakramenter: SMAK OG SE AT HERREN ER GOD (KJØP DENNE)

Eldre bøker er også tilgjengelige som nedlastning:

– For første års undervisning: JEG ER MED DERE

– For andre års undervisning: MÅL OG MENING

Ressurser

Se de andre katekesevideoene med p. Hallvard

på OKBs katekese-spilleliste