Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Katekese

Velkommen til katekesesidene i blilys.no. Her er innholdet ordnet etter klassetrinn, og du kommer inn på de aktuelle klassetrinnene ved å klikke på knappene. Hvert klassetrinn har sitt eget ikon.

Har du gjennomført et vellykket opplegg eller en aktivitet som fungerte bra, er det helt sikkert flere kateketer som kan få glede av dem. Send det inn, så kan vi gjøre det tilgjengelig her.

Under vil du komme direkte til VÅRT NYE OPPLEGG for 4.-7. klasse og til YOUCAT Konfirmant.

Vi har fortsatt vårt gamle opplegg for konfirmantundervisningen – Gå til gammelt konfirmantoppleggOg her finner man vårt tidligere materiale for 4.-7. klasse.