Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Katekese

Velkommen til katekesesidene i blilys.no. Her er innholdet ordnet etter klassetrinn, og du kommer inn på de aktuelle klassetrinnene ved å klikke på knappen. Hvert klassetrinn har sitt eget ikon.

Har du gjennomført et vellykket opplegg eller en aktivitet som fungerte bra, er det helt sikkert flere kateketer som kan få glede av dem. Send det inn, så kan vi gjøre det tilgjengelig her.

Gå direkte til vårt nye konfirmantopplegg for 8. og 9. klasse som er bygget på YOUCAT.