Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Undervisningsmateriale til YOUCAT Konfirmant

I flere menigheter har man allerede benyttet YOUCAT Konfirmant og andre YOUCAT-bøker i konfirmantkatekesen i noen år. YOUCAT Konfirmant er en fin bok, men den er for tynn og har ikke nok materiale, spesielt ikke i Norge der vi har to års konfirmantforberedelse. Kateketisk senter har derfor i 2022 utgitt en fyldig lærerveiledning til boken. Se informasjon om både YOUCAT konfirmant, selve YOUCAT og Lærerveiledningen for 8. og for 9. klasse under.

Bestill YOUCAT-bøkene hos St Olav bokhansel.

NB Hvis man bestiller pr. e-post hos St Olav bokhandel,
vil man få menighetsrabatt.