Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Undervisningsmateriale til YOUCAT Konfirmant

 

I flere menigheter har man allerede benyttet YOUCAT Konfirmant og andre YOUCAT-bøker i konfirmantkatekesen i noen år. YOUCAT Konfirmant er en fin bok, men den er for tynn og har ikke nok materiale, spesielt ikke i Norge der vi har to års konfirmantforberedelse. Kateketisk senter har derfor siden september 2021 arbeidet med å utgi en fyldig lærerveiledning til boken. I slutten av mai 2022 er materialet i ferd med å bli ferdig og vi begynner å legge det ut denne nettadressen.