Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT Konfirmant
8. klasse – samling 7, mars
Tema: Sakramentet kommunionen/eukaristien;
Gud ofrer sin Sønn for oss

Gå tilbake til hovedsiden til YOUCAT Konfirmant


Les dette kapittelet fra lærerveiledningen

Les om denne månedens helgen – den hellige Andreas Dung-Lac –  vietnamesisk martyr

Økt 1: Hva er et offer? Hvorfor ofret Gud sin sønn?

Økt 2: Kommunionens sakrament, messen og fastetiden

Økt 3: «Hands-on» om messen

Økt 4:  Å øve på å faste

Se filmer og nettressurser til dette kapittelet