Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT for Kids

I 2023 presenterte Kateketisk senter et nytt undervisningsopplegg for 4. til 7. klasse basert på YOUCAT for Kids. Undervisningsmateriale bygget på denne boken for 4., 6. og 7. klasse er på plass (se under) – materiale for 5.  klasse kommer senere. Boken kan kjøpes hos St. Olav bokhandel for kr. 198,-


Tidligere opplegg for bøker for 4. til 7. klasse kan fortsatt brukes, og man finner informasjon om disse bøkene og undervisningsopplegg til dem HER.


Under finner man for det første utdrag fra selve YOUCAT for Kids og lærerveiledninger for bruk av boken i menighetskatekesen, så langt er opplegg i HEFTE A, C og D klare. Det skal komme 4 hefter, A, B, C, D som kan brukes i 4., 5., 6. og 7. klasse – men noen menigheter har bare to grupper etter førstekommunion (f.eks. 4. og 5. klasse sammen og 6. og 7. klasse sammen). Man kan altså bruke lærerveiledningene slik det passer best i den enkelte menighet.


Lærerveiledning til YOUCAT for Kids

HEFTE A (4. kl)

Finner man her.


Lærerveiledning til YOUCAT for Kids

HEFTE B (5. kl)

Vil man snart finne her.

Lærerveiledning til YOUCAT for Kids

HEFTE C (6. kl)

Finner man her.


Lærerveiledning til YOUCAT for Kids

HEFTE D (7. kl)

Finner man her.