Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT for Kids

I august 2023 presenterte Kateketisk senter et nytt undervisningsopplegg for 4. til 7. klasse basert på YOUCAT for Kids. Boken kom fra trykkeriet i midten av august og  undervisningsmateriale bygget på denne boken for 4. og 6. klasse er på plass (se under) – materiale for 5. og 7. klasse kommer senere. Boken kan kjøpes hos St. Olav bokhandel for kr. 198,-


Tidligere opplegg for bøker for 4. til 7. klasse kan fortsatt brukes, og man finner informasjon om disse bøkene og undervisningsopplegg til dem HER.


Under finner man for det første utdrag fra selve YOUCAT for Kids; innledning, forord og noen kapitteloverskrifter, og også lærerveiledninger for bruk av boken i menighetskatekesen, så langt er noen opplegg i HEFTE A og HEFTE C klare. Planen er at det skal komme 4 hefter, A, B, C, D som kan brukes i 4., 5., 6. og 7. klasse – men noen menigheter har bare to grupper etter førstekommunion (f.eks. 4. og 5. klasse sammen og 6. og 7. klasse sammen). Man kan altså bruke lærerveiledningene slik det passer best i den enkelte menighet.


Lærerveiledning til YOUCAT for Kids

HEFTE A

Samling 1 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 1: Bilder økt 2 – Ressursark: Hvem er jeg? 

Samling 2 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 2, økt 1: Ressursark: KorsveihefteRessursark: oppgaver til korsveien

Samling 3 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 3, økt 1: Ressursark: Jesu siste måltidRessursark: oppgaver
– Mer til samling 3, økt 2: Ressursark: DHÅ og pinseunderetMeditasjon over pinseunderet

Samling 4 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 4, økt 1: Ressursark: Dåpens sakramentRessursark: Oppgaver til dåpen
– Mer til samling 4, økt 2: Ressursark: Memoryspill om Den Hellige Ånd

Samling 5 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 5, økt 1: Ressursark: Skriftemålets sakramentRessursark: Kommunionens sakrament
– Mer til samling 5, økt 2: Ressursark: Jesus helbreder menneskerRessursark: Førstehjelpsskrin

Samling 6 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 6, økt 1: Ressursark: Om ekteskapet
– Mer til samling 6, økt 2: Ressursark: Jesus og disiplene

Samling 7 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 7, økt 2: Ressursark: Lag steintavler, de ti bud

Samling 8 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 8, økt 1: Ressursark om bønn

Samling 9 – Økt 1Økt 2 

Lærerveiledning til YOUCAT for Kids

HEFTE C

Samling 1 – Økt 1 –  Økt 2
– Mer til samling 1, økt 1: Om bokaMaler til årsplanerHvem er Gud?Maria og Trosbekjennelsen
– Mer til samling 1, økt 2: Spørsmål 14-22NaturstiÅ lovprise Gud

Samling 2 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 2, økt 1: Jesus, hvem var og er hanpkt 5 Dagens person, Josef

Samling 3 – Økt 1Økt 2
– Mer til samling 3, økt 1: RepetisjonsquizMer om trosbekjennelsen
– Mer til samling 3, økt2: For hele økt 2

Samling 4 – Økt 1Økt 2 

Samling 5 – Økt 1Økt 2

Samling 6 – Økt 1Økt 2

Samling 7 – Økt 1Økt 2

Samling 8 – Økt 1Økt 2

Samling 9 – Økt 1Økt 2