Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Årstrinn 4

Gud er nær meg

Jeg kjenner Jesus og vet hva evangeliene forteller om hans møter med mennesker.
Jeg tror at Jesus er i Kirken og møter oss i dag.
Katekese
Lærerveiledningen til Kom og se i pdf-format

LAST DEN NED

Hør hva 4. klassinger sier (2015):