Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

April

Kirken mottar Den Hellige Ånd

Bilder

Film

Sang

Kirken fortsetter Kristi verk

Bilder

Film

Sang