Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

ORDETS LITURGI FOR BARN

Her finner man undervisningsopplegg for Evangelieforklaring/ Ordets liturgi for barn/ Søndagsskole for hver søndag i kirkeåret.

Gå til  kalenderen for år:  2024 (År B)

 Se tidligere år: 2023 (År A) – 2022 (År C) – 2021 (År B) 

Evangelieforklaring