Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Se følgende filmer der bibelfortellinger leses og illustreres

1. Mosebok: Skapelsen


1. Mosebok: Syndefallet


1. Mosebok: Abraham og Sara får sønnen Isak


2. Mosebok: Gud kaller Moses til å lede israelsfolket ut av Egypt


2. Mosebok: Første påskefeiring, Israelsfolket går ut fra Egypt og gjennom havet


Kongebøkene: Profeten Samuels fødsel og Gud kaller på Samuel


Profeten Daniels bok: Daniel i løvehulen


Evangeliene: Engelen Gabriel sendes til presten Sakarja og til jomfru Maria


Evangeliene: Jesus blir født, hyrdene og de vise menn tilber ham


Evangeliene: Johannes døperen forkynner, Jesus døpes og fristes i ødemarken


Evangeliene: Jesu dåp, de første disiplene og bryllupet i Kana


Evangeliene: Jesus metter fem tusen, går på vannet og sier «Jeg er livet brød»


Evangeliene: Disipler sendes ut, den barmhjertige samaritanen


Evangeliene: Lignelsene om sauen, sølvmynten og sønnene


Evangeliene: Søstrene Marta og Maria, og deres bror Lasarus som vekkes opp fra de døde


Evangeliene: Nattverden innstiftes


Evangeliene: Jesus korsfestes og dør


Evangeliene: Jesu oppstandelse


Apostlenes gjerninger: Om Kristi himmelfart og Pinsedag


Johannes åpenbaring: En ny himmel og en ny jord, den hellige byen Jerusalem