Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT Konfirmant
9. klasse – samling 12, desember
Tema: Hvordan forstå det femte og sjette bud i våre dager?

Gå tilbake til hovedsiden til YOUCAT Konfirmant


Les dette kapittelet fra lærerveiledningen

Les om denne månedens helgen – den hellige Karl Lwanga (Ugandas martyr)

Økt 1: Det femte bud, men også litt om advent og jul
En advent- og julequiz
Helgener – St. Nikolas og St. Karl Lwanga 

Økt 2: Det (femte og) sjette bud
Forskjellige presentasjoner av de 10 bud
Krangelen: Et rollespill 

Økt 3: Lag minifilmer om det femte og sjette bud

Økt 4: Nestekjærlighet i praksis: Å delta i Adventsaksjonen


Powerpointer til samling 12

Se filmer og nettressurser til dette kapittelet