Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT Konfirmant
9. klasse – samling 10, oktober
Tema: Bønn som en naturlig del av livet

Gå tilbake til hovedsiden til YOUCAT Konfirmant


Les dette kapittelet fra lærerveiledningen

Les om denne månedens helgen – den hellige Teresa av Avila

Økt 1: Hvordan lever en katolikk?Hva bønn?
Fadervår – et rollespillTaizé og en Taizébønneandakt 

Økt 2: Hvordan be?

Økt 3: En Taizé bønnesamling

Økt 4: Besøk et kloster


Se flere powerpointer til denne samlingen

Se filmer og nettressurser til dette kapittelet