Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

YOUCAT Konfirmant
8. klasse – samling 8, april
Tema: Jesu oppstandelse

Gå tilbake til hovedsiden til YOUCAT Konfirmant


Les dette kapittelet fra lærerveiledningen

Les om denne månedens helgen – den hellige apostelen Peter

Økt 1: Jesus – korsfestelsen og oppstandelsen

Økt 2: Vår oppstandelse – Livet etter døden: Hva skjer når vi dør?

Økt 3: Påskevigilien – Jesu oppstandelse feiret i kirken

Økt 4: En påskefest – Leker til festen: Quiz/Kahoot/-Natursti

Se filmer og nettressurser til dette kapittelet