Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Til ettertanke

Nytt år Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. (Paulus’ brev til filipperne 4,6) Et nytt år er begynt, og mange har ønsker og gode forsetter for det nye året. Hjemme kan vi bestemme oss for å be mer sammen […]

Noe å lage

Bønnekort Det er fint og viktig å kunne Fader vår, den bønnen Jesus lærte oss. Kirken har også andre bønner som er gode og som kan følge oss gjennom livets ulike faser og situasjoner. Disse kan det være lurt å øve på slik at man kan dem utenat. Som hjelp til dette, kan vi klippe […]

Noe å gjøre

Lære nye bønner La oss denne måneden finne iallfall en stund i løpet av dagen til be sammen, f.eks. når barna legger seg eller før vi spiser. Mange foreldre synes det er vanskelig å vite hvordan man kan be sammen med små barn. Det er fint å bruke egne ord og be for konkrete intensjoner […]

Bønn på 5 fingre