Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Noe å lage

Bønnekort

Det er fint og viktig å kunne Fader vår, den bønnen Jesus lærte oss. Kirken har også andre bønner som er gode og som kan følge oss gjennom livets ulike faser og situasjoner. Disse kan det være lurt å øve på slik at man kan dem utenat. Som hjelp til dette, kan vi klippe ut små kort av stivt papir eller papp til å henge opp ved sengen, frokostbordet eller et annet sted vi ofte ser. Da får vi hjelp til å lære dem nesten uten at vi tenker over det. Kortene kan vi pynte med klistremerker, bilder, glitter eller tegninger, og de blir også fine bokmerker eller gaver til familie og faddere.