Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Til ettertanke

Nytt år

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. (Paulus’ brev til filipperne 4,6)

Et nytt år er begynt, og mange har ønsker og gode forsetter for det nye året. Hjemme kan vi bestemme oss for å be mer sammen dette året, og januar er en fin måned å begynne, eller fortsette med, den trygge aftenbønnen, rosenkransen og bønn for maten, eller kanskje lære noen helt nye bønner å bli glad i. Jesus har lovet at når vi er to eller flere som ber sammen, vil han også være der med oss. Når vi lærer oss Kirkens bønner og har dem i hjertet vårt, blir de nesten som en liten skattkiste til å ha med seg i livet, og til å bruke når vi trenger dem. Det beste er likevel at vi alltid kan snakke med Gud og fortelle ham alt vi tenker på, akkurat på den måten som kjennes tryggest for oss. Han hører oss alltid!