Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Til ettertanke

Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. (Jesaja 58,10) Siden fastetiden er en tid for større kjærlighet, lytt til Jesu tørst… «Vend om og tro», sier Jesus til oss. Hva skal […]

Noe å lage

Tornekronen Dette er en nydelig fastehengivenhet å gjøre med barn i familien eller i klassen/barnegruppen. Ved å øve oss på å se de gode tingene andre gjør for oss hver eneste dag, kan vi også forsøke å følge Jesu eksempel. Tornekronen kan lages av leire eller trolldeig, men aller mest holdbar og enkel å bruke […]