Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Til ettertanke

Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. (Jesaja 58,10)

Siden fastetiden er en tid for større kjærlighet, lytt til Jesu tørst… «Vend om og tro», sier Jesus til oss. Hva skal vi vende om fra? Fra vår likegyldighet og våre harde hjerter. Hva skal vi tro? Jesus tørster også nå, i ditt eget hjerte og i den fattige. Han kjenner din svakhet. Han ønsker bare din kjærlighet, ønsker kun muligheten til å elske deg. (Mor Teresa)

Februar kommer alltid med fastetid. Kanskje lengter vi allerede etter vår og til påsken. Men Kirken, som er vår mor, gir oss alltid tid til å forberede oss til de store festene. Da får vi vente og vokse. I fastetiden kan troen vår bli sterkere og tydeligere. Vi kan komme nærmere hverandre og nærmere Gud. Akkurat slik naturen nå forbereder seg til en ny vår og den nydelige sommertiden, kan vi også samle næring og krefter til den nye våren som påsken er. Ved å si nei til og avstå fra noe, får vi også kraft til å si ja og til å gi plass til noe annet. Fasten er en reise fra mørke til lys, en mulighet til å omfavne troen vår og en invitasjon til å få kjenne Jesus bedre.