Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Januar

Vi minnes - Det siste måltid

Bilder

Film

Sang

 

Vi minnes - Den eukaristiske bønn

Aktiviteter

Arbeidsark – Eukaristien

 

 

 

Ressurser

Eksempel på ordkart:

Messetekster

Ritual – Vi minnes Jesus

Bilder

Film

Sang