Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Til ettertanke

St. Josef Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok Maria hjem til seg som sin kone og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. (Matteus 1,24-25) St. Josef ble utvalgt blant menn til å være beskytter og […]

Noe å lage

Josef, Marias brudgom og Jesu fosterfar, var tømmermann og omtales i Det nye testamentet som en rettskaffen mann. Kirken feirer ham som beskytter for fedre, familier og hjem, og også for de mange skoler og institusjoner som bærer hans navn. Her i Norge har vi flere kirker som bærer hans navn, og også en orden […]

Noe å gjøre

Mange steder i verden er det tradisjon for å lage et St. Josef-alter, et pent dekket bord på tre nivåer som representerer Treenigheten. På alteret kan man legge med kjøttfrie retter siden festen alltid er i fastetiden. Her kan man dekke opp med frukt, pasta, figurformet brød og kaker som man deler med hverandre og […]