Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Noe å gjøre

Mange steder i verden er det tradisjon for å lage et St. Josef-alter, et pent dekket bord på tre nivåer som representerer Treenigheten. På alteret kan man legge med kjøttfrie retter siden festen alltid er i fastetiden. Her kan man dekke opp med frukt, pasta, figurformet brød og kaker som man deler med hverandre og dem som har lite. Skikken oppsto på Sicilia i middelalderen, etter en stor tørkeperiode da menneskene ba om regn og lovet å holde en stor fest til ære for St. Josef dersom de ble reddet. Og regnet kom! Vi kan også lage et lite St. Josef alter med bilder eller tegninger av familien vår og be ham om å gå i forbønn for alle dem vi er glade i.