Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Til ettertanke

St. Josef

Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok Maria hjem til seg som sin kone og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. (Matteus 1,24-25)

St. Josef ble utvalgt blant menn til å være beskytter og verge for Guds Mor, forsvarer og fosterfar for det guddommelige Barnet (…) bare han fikk kjenne Guds hemmelighet om menneskehetens frelse. (St. Bernard av Clairvaux)

Mars måned kommer med fastetid og lengsel etter vår. Vi gleder oss til påske og det nye livet, men enda ligger snøen, enda må vi vente. Godt da at vi har den tålmodige og trofaste St. Josef å støtte oss til. I mars feirer Kirken den hellige Josef, Jesu fosterfar og jomfru Marias ektemake. Han er vernehelgen for fedre, familier, for en god død og for ufødte barn, og helgen mot tvil og ubesluttsomhet. Bibelen forteller ikke så mye om den hellige Josef, men vi vet at han var en god og rettskaffen mann som støttet og beskyttet den lille familien som Gud hadde gitt ham i sin varetekt.