Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Noe å lage

Josef, Marias brudgom og Jesu fosterfar, var tømmermann og omtales i Det nye testamentet som en rettskaffen mann. Kirken feirer ham som beskytter for fedre, familier og hjem, og også for de mange skoler og institusjoner som bærer hans navn. Her i Norge har vi flere kirker som bærer hans navn, og også en orden med søstre som har betydd mye for Kirken her. Alt vi vet om den hederlige Josef, står i evangeliene. Han fremstilles i kunsten oftest sammen med Maria og Jesus, eller med en hvit lilje (symbolet for renhet) og Jesus-barnet på armen. Av bolle eller loffdeig kan vi lage figurbrød formet til liljer, kors, blomster eller andre symboler for å feire St. Josef.