Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Dorull-helgener

Dorull-helgener Aktivitet: Dorull-helgener

Tenne lys og minnes de døde

Tenne lys og minnes de døde Dette er en handling som kan gjøres både i kirken og i et annet rom. Det er viktig at du som kateket er bevisst at temaet ”døden” for mange kan sette i gang sårbare prosesser , minne barna om noen de har mistet eller vekke til live frykt for […]