Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Tenne lys og minnes de døde

Tenne lys og minnes de døde

Dette er en handling som kan gjøres både i kirken og i et annet rom.

Det er viktig at du som kateket er bevisst at temaet ”døden” for mange kan sette i gang sårbare prosesser , minne barna om noen de har mistet eller vekke til live frykt for døden. Det kan være utfordrende historier som blir fortalt eller det kan bli stille og vanskelig stemning. Det er ikke farlig å snakke om døden- det er både viktig og godt å snakke om det. Døden er om vi vil eller ikke en naturlig del av menneskelivet. Vi skal alle dø.

Som kristne kan vi virkelig juble og glede oss fordi Kristus har overvunnet døden, og lovet oss evig liv. Vi kan fryde oss over Maria- den Hellige mor som er dronning i himmelen, vi kan glede oss over alle kirkens helgner som er våre venner i himmelen, og vi kan glede oss over håpet om at vi tror at vi en dag skal få treffe igjen våre kjære som vi har mistet . Det er slik at vi også kan tenne lys og be for de vi har mistet. Vi minnes dem med kjærlighet og vi ber om at Gud må ta dem imot i himmelen.

Praktisk gjennomføring:

Dersom kateketen velger å være i klasserommet er det fint om det er laget et alter hvor lysene kan tennes (her er det fint å bruke telys). Alter kan lages svært enkelt med et bord, hvit duk, et stort lys, et kors, evt bilde, ikon, statue av jomfru Maria)

  1. Barna må få litt tid til tenke gjennom om de vet om noen som er døde og som de vil tenne lys for .
  2. Kateketen formidler til barna hvorfor vi tenner lys for de døde
  3. La barna tenne lys eventuelt med rolig musikk som står på i bakgrunn
  4. Kateketen avslutter med bønn for de avdøde: (hentet fra den Katolske kirkes bønnebok)

Hjelp oss, Gud, å sette vår lit til deg, ikke bare for oss selv, men også for våre kjære, som nå er døde. Du hadde makt til å reise vår Herre Jesus Kristus opp av graven. Derfor er vi trygge på at du vil gi evig liv til alle som tror på ham. Herre din kjærlighet favner alle dine barn, både i denne verden og i den kommende. Gjør oss så inderlig til ett med deg at vi i deg blir forenet med våre kjære, både i dette liv og i det liv som venter oss. Din godhet og medlidenhet, Herre, er uten grenser. Du lot din Sønn dø for all verdens synd. Vi gleder oss over din kjærlighet til alt du har skapt, og overgir alle mennesker, både de levende og døde, til din barmhjertighet. Amen.