Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

Desember

Vi takker - Jesus metter folket

Bilder

Film

Sang

Jeg er livets brød (LH 756, A 183)

 

 

Vi takker - Eukaristi

Undervisning

Vi takker – Eukaristi

 

 

Aktiviteter

 

 

Bilder

Film

Sang