Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

September

Vi hører til - om forberedelsene til første skriftemål og 1. kommunion

Bilder

Video

Sang

Vi hører til - ett med Kristus og Kirken i dåpen

Bilder

Video

Sang