Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
14. søndag i det allminnelige kirkeår

God søndag!

 

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst her finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese litt om søndagens evangelium.

« Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

I denne søndagens evangelium hører vi om at Jesus kaller alle dem som sliter med noe i livet og er triste til å komme til ham. Jesus elsker alle mennesker, men han har en helt spesiell omsorg og kjærlighet for dem som har stor sorg og er opplever at de er langt nede.

Noen ganger føler vi oss trist og lei for noe. Vi kan bli så triste og leie at vi tror at vi ikke kommer til å klare å finne løsninger på problemene våre. Men da kommer Jesus og sier til oss at han, som er Gud selv, er mild og ydmyk og at han er den som kan hjelpe oss. Jesu hellige hjerte er fullt av ubegrenset kjærlighet til menneskeheten. Han elsker oss og gjør alt han kan for å hjelpe oss med våre sorger og problemer.

Vi legger alle våre sorger, problemer, tunge tanker og bekymringer frem for Jesus. Vi takker for at vi er trygge hos ham, at han alltid er der for oss, og at han hjelper oss.  Og vi kan også vise vår kjærlighet og takknemlighet gjennom barmhjertighetsgjerninger.

 

Aktiviteter

1. Hvordan kan du utrykke din kjærlighet og takknemlighet til Jesus for alt han har gjort for oss?  Snur hjulet og finn et svar. 

(+7 år)

 

2. Lag plakat. 

(+4 år)

 

3. De syv åndelige barmhjertighetsgjerninger

(+7 år)

4. De syv legemlige barmhjertighetsgjerninger

(+7 år)