Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
16. søndag i det allminnelige kirkeår

God søndag!

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst her finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese litt om søndagens evangelium.

Da Jesus underviste, brukte han ofte lignelser og bilder. Vet dere hva en lignelse er? Det er en kort historie fra hverdagslivet som forklarer hvordan man skal leve og hvordan Guds rike er.

«Himlenes rike er lik et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, blir det til den største planten av dem alle, ja til et tre med grener, hvor himmelens fugler kan komme og slå seg ned.»

I denne søndagens evangelium forteller Jesus en lignelse om sennepsfrø.  Guds rike ligner på et lite sennepsfrø som vokser seg til et stort tre.

Hva er Guds rike? Guds rike er et rike helt forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden, vil dette riket vare i all evighet. Hvor finnes det?  Det finnes ikke i noe bestemt sted, det er både i himmelen og på jorden, og i alt som Gud har skapt. Hvem hører til Guds rike? Alle som vil være Guds barn.

Lignelsen om sennepsfrøet beskriver hvordan Guds Ord roter seg i våre hjerter og hvordan Kirken sprer seg over alle land og kontinenter.

Aktiviteter

1. Lag en plakat og la «sennepsfrø» vokse.

(+4 år)

 

2. Puslespill

(+7 år)