Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
17. søndag i det allminnelige kirkeår

God søndag!

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nederst her finner dere forslag til aktiviteter dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese litt om søndagens evangelium.

«Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe jordstykket.

Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette etter vakre perler; så fant han en som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den.»

I denne søndagens evangelium forteller Jesus en lignelse om en kjøpmann og en perle.  Perler er veldig verdifulle og dyrebare. Når kvinner ville vise sin rikdom, puttet de perler i håret. Denne lignelsen beskriver en mann som går omkring og ser etter vakre perler for å selge dem videre. Men når han finner den vakreste perlen han har sett, selger han alt han eier slik at han kan kjøpe den selv.

Lignelsen lærer oss at verdien av himmelriket er helt spesiell. Perlen er en spesielt passende i beskrivelsen, fordi den er en eneste edelstein som ikke kan forbedres av mennesket. Tenk over det. Alle andre edelsteiner og juveler kan bli skjært og polert av gullsmedene før de blir verdifulle som edelsteiner. Men perlen er perfekt når den blir funnet, og kan ikke bli forbedret ved å skjære i den eller polere den ytterligere. Nei, et kutt i den, vil gjøre perlen verdiløs – den blir ødelagt.

Dette gjør perlen så spesiell når vi skal beskrive himmelrike. Hvis vi som mennesker skal prøve å ordne på eller forbedre himmelriket, ødelegger vi fullkommenheten. Gud har ordnet alt for oss, gjennom Jesus Kristus.

Himmelriket er verdt så uendelig mye mer enn hva slags hus vi bor i eller hva slags merkeklær vi har. De materialistiske tingene får ingen verdier i denne sammenhengen. Jesu sin død på korset reiser seg over alt annet.

Aktiviteter

1. Lag østers perler. 

(+4 år)

2. Finn ordene og kryss dem av.

(+7 år)

3. Lag en østers med perle. 

(+7 år)