Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
18. søndag i det allminnelige kirkeår

God søndag!

Evangelieforklaring

(+3 år)

Tenke på

(+7 år, eller en leser for alle)

Nedenfor finner dere forskjellige ting dere kan gjøre som søndagsskole hjemme.

Men først kan dere lese litt her, om da Jesus matet 5000 sultne mennesker ved å dele 5 brød og 2 fisker. Til slutt kommer dere til aktivitetsoppgavene.

«Så bød han mengden sette seg ned i gresset, tok de fem brødene og de to fiskene, og med blikket løftet mot himmelen fremsa han velsignelsen. Deretter brøt han brødene i stykker og gav dem til disiplene, som igjen delte dem ut til mengden. Alle fikk spise seg mette, og det som var til overs av stykkene samlet de inn, tolv fulle kurver. Da var det omkring fem tusen mann, foruten kvinner og barn, som hadde holdt måltid der.»

Noen venner av døperen Johannes fortalte Jesus at Johannes hadde blitt drept av kongen. Da Jesus hørte dette, gikk han til et sted i nærheten av Gennesaretsjøen for å være alene. Mange visste hvor han var. Over 5000 mennesker fulgte etter ham dit i håp om at han ville undervise dem. Jesus lærte dem mange ting. Det var på tide å spise, men de fleste hadde ingen mat med seg. Disiplene hans ville at Jesus skulle sende folkemengden til de nærmeste landsbyene for å kjøpe mat. Jesus ba disiplene finne ut om noen hadde med seg mat. De fant en gutt som hadde fem brød og to små fisker. Jesus ba alle sammen sette seg. Han velsignet brødet og fisken og brøt maten i biter. Disiplene ga mat til folkemengden. Det var mer enn nok til alle.

Aktiviteter

1. Hjelp Jesus å mette 5000 mennesker.

(+5 år)

 

Du kan tegne figurene selv, eller  KLIKKE HER OG SKRIVE DEM UT

2. Fyll inn riktig ord i teksten.

(+7 år)